Ledový splav Solheimajokull

Exkurze na ledovci Myrdalsjokull